Bine aţi venit Гость!
Vineri, 07.05.2021, 18:40
Principală | Înregistrare | Logare | RSS
Taina Botezului
    Botezul

Cununia

Inmormantarea

Sfinţirea casei
Statistici


Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0

Formularul pentru autentificare

Calendar

Stil vechi Miercuri Stil nou
1 Decembrie 14 Decembrie
Postul Crăciunului
Post aspru (pâine, apă, fructe uscate, seminţe)
Sfântul Prooroc Naum (VII î.H), Cuviosul Filaret Milostivul (792), Sfântul Mucenic Anania Persul
Tot in aceasta zi
Evanghelia zilei
Apostolul zilei
Rugăciunea zilei
File din Pateric
Pilda zilei
Biblia într-un an

Catalog de fişiere

Principală » Fişiere » Teologie

Maica Domnului
29.03.2012, 18:08

Maica Domnului

0 comments
Print Friendly

Iubiţi fraţi creştini,

De cînd ne-a născut Dumnezeu pe acest pămînt românesc şi creştin ne ştim ortodocşi, statornici în credinţă iubitori de Biserică şi cinstitori de Sfinţi. Iar dintre sfinţii cel dintîi şi mai mult cinstim pe Maica Domnului, numită şi Fecioara Maria, şi Născătoarea de Dumnezeu, pentru că din sînul ei S-a întrupat cu puterea Duhului Sfînt Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu şi Mîntuitorul lumii. Mamele noastre şi preoţii ne-au învăţat de mici să ne închinăm, să sărutăm şi să purtăm cu evlavie icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus în braţe. Apoi ne puneau să rostim în genunchi rugăciuni la icoana Prea Sfintei Fecioare.

Mare este evlavia noastră pentru Maica Domnului ! Cele mai frumoase icoane poartă chipul ei sfînt şi cu totul fără de prihană. Cele mai frumoase cîntări şi podoabe bisericeşti le închinăm ei. Cele mai alese flori şi lacrimi, cînd ne rugăm, le punem dinaintea icoanei ei şi a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Iar cînd avem necazuri în viaţă, cînd suntem greu bolnavi, cînd avem copii de crescut şi căsătorit sau suntem în primejdii şi în ceasul morţii, strigăm cu lacrimi din inima la ajutorul şi rugăciunile Maicii Domnului, stiind că toate rugăciunile sfinţilor din cer nu pot aşa de mult inaintea Prea Sfintei Treimi, ca rugăciunile şi mijlocirea ei. Căci cînd cerem ajutotul ei şi nu-l primim ? Sau cînd ne rugam Maicii Domnului în necazuri şi nu ne uşurează? Cînd citim Acatistul şi Paraclisul Maicii Domnului şi nu ne mîngîie ? De aceea ne rugăm ei că este grabnic ajutătoare şi are mare îndrăzneală înaintea tronului Prea Sfintei Treimi. Rugăciunile ei îmbîlzesc mînia cea dreapta a lui Dumnezeu, ne uşurează durerile vieţii, liniştesc pe vrăşmaşii noştrii văzuţi şi nevăzuţi şi ard pe demoni.

Iată pentru ce cinstim cu atîta evlavie pe Maica Domnului. Căci ea singură sa învrednicit să nască pe  Mesia Hristos în lume, spre mîntuirea noastră, fiind cel mai curat vas al Duhului Sfînt dintre toţii oamenii care s-au născut pe pămînt. Apoi pentru că a avut o viaţă îngerească în trup, fiind de trei ani dusă în templul din Ierusalim, unde a stat 12 ani şi a fost hrănită de arhanghelul Gavril cu hrana îngerească. Apoi pentru că a nascut pe Hristos de la Duhul Sfînt şi a ramas în veci Fecioară (Luca 1,6-14). Apoi o cinstim pentru că ea stă neîncetat înaintea Prea Sfintei Treimi şi se roagă pentru noi toţi, ajutînd pe creştinii smeriţi şi ascultători să se mîntuiască. Apoi o cinstim căci ea face minuni neîncetate cu oamenii, fie direct, fie prin sfintele ei icoane făcătoare de minuni, dintre care unele se află şi în ţara noastră. Apoi cinstim în chip deosebit pentru că ea ne acoperă cu rugăciunile şi acoperămîntul ei, de diavoli, de oamenii răi, de boli, de tot răul. Pe Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu o laudă îngerii din cer, o preamăreşte Biserica şi adunarea credincioşilor (Luca 1,48), o cinstesc cu cîntări de laudă călugării din mănăstiri ziua şi noaptea, ca pe "ceea ce este mai cinstita de cît heruvimii şi mai slăvită fără de asemanare decît serafimii”. Pe Maica Domnului o rugăm cu toţii cei ce credem în Hristos, să ne ajute cu rugăciunile ei pe calea mîntuirii şi în toate necazurile acestei vieţi trecătoare. De aceea i se roagă mamele cu lacrimi pentru copiii lor, li se închină fecioarele, cerîndu-i ajutor în ispitele tinereţii. O laudă preoţii şi călugării, tinerii şi bătrînii, părinţii şi copiii, cei sănătoşi şi cei bolnavi, cerîndu-i să mijlocească înaintea Domnului nostru Iisus Hristos pentru mîntuirea tuturor. Apoi toate slujbele Bisericii sunt pline de rugăciuni şi cereri de ajutor catre Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu.

Dacă toate cetele îngerilor şi ale sfinţilor ar tăcea şi numai Maica Domnului s-ar ruga pentru noi la Dumnezeu încă am avea mare nădejde de mîntuire. Dar cînd toate cetele sfinţilor în frunte cu Maica Domnului se roaga lui Dumnezeu pentru lume şi mijlocesc pentru noi păcătoşii, cum am putea noi să tăcem, să dormim, să ne îndoim în credinţă, să lipsim de la Biserică, să nu mai laudăm pe Mîntuitorul şi să ne lenevim de mîntuirea sufletelor noastre ? Maica Domnului stă neîncetat înaintea Prea Sfintei Treimi şi se roagă pentru păcătoşii, pentru mame, pentru copii, pentru cei bolnavi, pentru noi toţi, iar noi stăm nepăsători? Ea împreună cu toţi îngerii din cer priveghează şi laudă neîncetat pe Ziditorul a toate, iar noi să dormim, sau să cîrtim, sau să ne îmbătam, sau să lipsim în sărbători de la biserică ? Pe ea o lauda toţi sfinţii şi călugării iubitori de Dumnezeu, iar noi să stăm nepăsători şi fără rugăciune ? Oare puţină osîndă aşteaptă pe acei ce nu merg la biserică, nici acasă nu se roagă, nici pe Hristos nu-l ascultă, nici pe Maica Domnului n-o cinstesc măcar cu o scurtă rugăciune, măcar cu un paraclis sau o închinăciune?

Deci să ne deşteptăm, fraţilor, din somnul lenevirii, al necredinţei şi al nepăsării şi să alergăm la ajutorul sfinţilor şi al Maicii Domnului, mai ales acum cînd suntem tulburaţi, şi bolnavi, înconjuraţi de atîtea ispite şi păcate. Căci cînd am fost mai luptati de patimi şi de duşmanii lui Hristos ca acum? Sau cînd a ridicat satana război asupra lumii mai greu ca astăzi ? Sau cînd au fost creştinii mai dezbinaţi şi mai slabi în credintă şi în dragoste ca în zilele pe care le trăim ?

Să ne deşteptăm, iubiţi fraţi, creştini, să ne sculăm din somnul morţii şi să ne întoarcem la Dumnezeu cu lacrimi, să cerem ziua şi noaptea ajutorul Maicii Domnului, să-i citim zilnic un acatist şi un paraclis ca să ne ajute cît suntem aici pe pămînt. Nu mai putem trăi departe de Dumnezeu. Nu ne putem mîntui fără Sfînta Biserică, fără participarea la sfintele slujbe, fără preoţi, fără sfinţii şi fără ajutorul Maicii Domnului. Ziua şi noaptea, seara şi dimineaţa să ne rugăm neîncetat, să ne însemnăm cu Sfînta Cruce şi să cerem mijlocirea Maicii Domnului pentru noi, pentru cei din suferiţa şi pentru toata lumea. Căci cînd se roagă Maica Domnului pentru noi, fug diavolii, se stinge ura dintre oamenii şi ţări, se uşurează durerile, se liniştesc casele creştinilor, se întăreşte credinţa în lume, iar noi toţi ne umplem de bucurie şi nădejde.

Să nu uităm ca nu avem ajutor şi mîngîiere mai mare pe pămînt, după Hristos, decît pe Maica Domnului. De aceea mereu ne rugăm ei şi cu lacrimi îi cerem sfintele rugăciuni, purtînd la piept şi în casă icoana ei cu Pruncul Iisus în braţe.

Insă, fraţii noştrii, să luaţi aminte ca acum trăim în timpuri apocaliptice. Acum s-au ridicat multe secte care lupta din răsputeri împotriva Bisericii Ortodoxe, împotriva dreptei credinţe, împotriva Maicii Domnului şi a Sfintei Cruci. Nu cumva să ascultaţi pe creştini sectanţi care cred numai cu cuvîntul dar nu cu fapta. Toţii sectanţii, care se mai numesc şi "pocăiţi” s-au lepădat de dreapta credinţa, şi şi-au facut o lege nouă, după capul şi mîndria lor. Toţi s-au lepădat de Biserica, de preoţi, de Sfintele Taine, de Sfînta Liturghie, de Maica Domnului, de Cruce, de Sfinţi, de tot ce ne-a lăsat Hristos mai scump. Ei zic că Maica Domnului a fost o femeie obişnuită ca toate femeile şi că a mai avut copii afară de Fiul lui Dumnezeu. Mare hula este aceasta, mare păcat împotriva Duhului Sfînt să batjocoreşti pe Maica lui Dumnezeu şi să necinsteşti tot ce ne învaţă Biserica de doua mii de ani.

Noi să nu vorbim cu sectanţii fără minte, nici să ascultăm hulele lor diavoleşti, nici să-i primim în casele noastre, nici să citim cărţile lor hulitoare. Ci cu tot mai multă credinţă şi evlavie să ne rugăm Maicii Domnului şi să-i cerem în toate ajutorul, stiind că în curînd ne chiamă Hristos la judecată.

Iubiţi credincioşi,

Să mergem regulat în sărbători la Biserica şi să ne închinăm la icoana Maicii Domnului, căci ea ajută mamelor cu copii, fecioarelor, batrînilor şi tuturor celor ce se roagă ei. Dar mamele care îşi avortează copiii şi cei care se feresc să aibă copii, niciodată să nu îndrăznească a săruta icoana Maicii Domnului, nici tinerii care şi-au întinat fecioria trupului să nu se apropie a săruta icoana Prea Sfintei Feciaore, pînă nu vor părăsi  aceste păcate grele.

De vom face aşa, Maica Domnului se va ruga pentru noi, necazurile şi ispitele se vor stinge, vrăşmaşii vor pieri, iar sfîrşitul ne va fi cu pace prin Iisus Hristos Domnul nostru. Amin.

Arhimandrit IOANICHIE BALAN

Categorie: Teologie | Adăugat de: pavel
Vizualizări: 241 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Prenume *:
Email *:
Cod *: