Bine aţi venit Гость!
Vineri, 07.05.2021, 20:11
Principală | Înregistrare | Logare | RSS
Taina Botezului
    Botezul

Cununia

Inmormantarea

Sfinţirea casei
Statistici


Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0

Formularul pentru autentificare

Calendar

Stil vechi Miercuri Stil nou
1 Decembrie 14 Decembrie
Postul Crăciunului
Post aspru (pâine, apă, fructe uscate, seminţe)
Sfântul Prooroc Naum (VII î.H), Cuviosul Filaret Milostivul (792), Sfântul Mucenic Anania Persul
Tot in aceasta zi
Evanghelia zilei
Apostolul zilei
Rugăciunea zilei
File din Pateric
Pilda zilei
Biblia într-un an

Catalog de fişiere

Principală » Fişiere » Canoanele Bisericii Ortodoxe

CANOANELE Sinodului III ecumenic
19.04.2012, 02:34

CANOANELE Sinodului III ecumenic

de la Efes (an 431)

CANONUL 1 Sin. III ec. (OSÂNDA IERARHILOR CARE DEVIN ERETICI)

Deoarece se cuvenea ca si cei ce au lipsit de la Sfântul Sinod si au ramas pe la tara sau prin cetate pentru vreo oarecare pricina, fie bise­riceasca, fie trupeasca, sa nu fie în nestiinta de cele ce s-au orânduit la dânsul (sa nu ignore cele ce s-au statornicit), facem cunoscut sfinteniei si dragostei voastre ca, daca vreun mitropolit al unei eparhii (mitropolii) despartindu-se de Sfântul si ecumenicul sinod, s-a adaugat (atasat) sinedriului (adunarii) dezbinarii (celor dezbinati), si dupa aceasta s-ar adauga, sau ar cugeta cele ale lui Celestiu, sau le va cugeta (învata), acesta nu poate în nici un chip sa faca ceva împotriva episcopilor eparhiei (mitropoliei), fiind îndepartat din orice comuniune bisericeasca de acum înainte, chiar prin sinod, si nelucrator (scos din slujba). Dar el va fi sub as­cultarea atât a episcopilor eparhiei (mitropoliei), cât si a mitropolitilor dimprejur care cugeta (învata) cele ale ortodoxiei, ca sa se scoata cu totul din treapta episcopiei (episcopatului).

(6 sin. II ec.)

Canonul prezent stabileste ca mitropolitii care s-au despartit de Biserica, atasându-se schismaticilor sau ereticilor, îsi pierd astfel atât jurisdictia în cali­tatea de ierarh, cât si scaunul, ca si drepturile obisnuite ale crestinilor, fiind ex­comunicati. Luându-se aceasta hotarâre de catre sinodul ecumenic, li se re­cunoaste totusi episcopilor si mitropolitilor vecini dreptul de a-i judeca si de a-i înlatura cu totul din treapta episcopala, adica de a-i caterisi. Dintre eretici este pomenit Celestiu, care învata împreuna cu Pelagiu ca omul se poate mân­tui si fara har si ca pacatul lui Adam nu este ereditar.

CANONUL 2 Sin. III ec. (OSÂNDA IERARHILOR TRECUTI LA NESTORIANISM)

Daca oarecari episcopi din eparhie (mitropolie) au lipsit de la Sfântul sinod si s-au adaugat (atasat) dezbinarii, sau ar încerca sa se adauge (ataseze), sau cei care s-au întors catre sinedriul (ceata) dezbinarii, cu toate ca au subscris (iscalit) caterisirea lui Nestorie, acestia sa fie, dupa so­cotinta Sfântului sinod, cu totul straini de preotie si sa cada din treapta.

Canonul prevede ca toti ierarhii trecuti formal la nestorianism sau numai în curs de trecere sa fie caterisiti. Prin expresia „episcopii din eparhie" se înteleg episcopii din cuprinsul unei mitropolii, iar nu episcopii eparhioti în sensul în care se întrebuinteaza astazi acest cuvânt pentru a-i desemna pe episcopii care se gasesc în fruntea unei eparhii.

CANONUL 3 Sin. III ec. (OCROTIREA CLERICILOR LOVITI DE NESTORIENI)

Iar daca oarecare dintre clericii din fiecare cetate, ori sat (localitate de la tara), au fost opriti de la preotie de catre Nestorie si de catre cei împreuna cu dânsul pentru ca cugeta drept (pentru învatatura lor dreapta), am îndrep­tatit si pe acestia sa-si dobândeasca (primeasca) din nou treapta proprie. Iar în genere, poruncim ca acei clerici care cugeta deopotriva (învata de acord) cu sinodul ortodox si ecumenic sa nu se supuna nicidecum si în nici un chip episcopilor care s-au dezbinat, sau celor care se despart (de Biserica).

CANONUL 4 Sin. III ec. (OSÂNDA CLERICILOR TRECUTI LA NESTORIENI)

Iar daca unii clerici s-ar dezbina si ar îndrazni ca, fie aparte (în partic­ular), fie în obste (în mod public), sa cugete (învete) cele ale lui Nestorie sau cele ale lui Celestiu, de catre Sfântul sinod s-a socotit cu dreptate ca si acestia sa fie caterisiti.

CANONUL 5 Sin. III ec. (CLERICII REABILITATI DE NESTORIENI RAMÂN OSÂNDITI)

Iar câti au fost osânditi de catre sfântul sinod sau de catre episcopii lor, pentru fapte necuviincioase, si acestora în mod necanonic a încercat sau ar încerca Nestorie, dupa nesocotinta lui în toate, ori cei care cugeta (învata) cele ale lui, sa le dea înapoi comuniunea sau treapta, am gasit cu dreptate ca ei sa fie fara folos (din acestea) si sa ramâna nimic mai mult decât caterisiti.

CANONUL 6 Sin. III ec. (HOTARÂRILE CANONICE ALE SINODULUI ECUMENIC RAMÂN NESTRAMUTATE)

Asijderea, daca cineva ar voi sa stramute în orice chip cele ce s-au facut pentru fiecare la Sfântul sinod cel din Efes, sfântul sinod a orânduit (hotarât) ca daca acestia ar fi episcopi sau clerici, sa cada cu totul din treapta proprie, iar daca ar fi laici, sa fie afurisiti (neîmpartasiti, neîmpre­unati, excomunicati).

 

CANONUL 7 Sin. III ec. (HOTARÂRILE DOGMATICE ALE SINOADELOR ECUMENICE SA SE TINA PÂNA LA SFÂRSIT)

Dupa ce s-au citit acestea, sfântul sinod a orânduit (hotarât) ca nimanui sa nu-i fie îngaduit sa dea Ia iveala, sau sa scrie, sau sa întocmeasca (alcatuiasca) alta credinta, afara de aceea care s-a orânduit (hotarât) de ca­tre Sfintii Parinti, care, împreuna cu Sfântul Duh s-au adunat în cetatea Niceenilor. Iar cei ce îndraznesc fie sa întocmeasca (alcatuiasca) o alta credinta, fie sa o aduca, sau sa le-o înfatiseze (propovaduiasca) celor ce vo-iesc a se reîntoarce la cunoasterea adevarului, fie ca sunt din pagânism sau din iudaism sau din orice fel de erezie -, acestia, daca ar fi episcopi sau clerici, sa fie înstrainati (sa se lipseasca), episcopii de episcopie si clericii de starea clerului; iar daca ar fi laici, sa se dea anatemei.

Iar daca unii, fie episcopi, fie clerici, fie laici, întocmai în acelasi chip s-ar vadi, fie cugetând, fie învatând cele din aratarea (expunerea) adusa înainte de catre presbiterul Harisios despre întruparea Unuia Nascut Fiul lui Dumnezeu, adica spurcatele si pidosnicele (condamnatele, stricatele) învataturi (dogme) ale lui Nestorie, care au si fost doborâte, sa fie supusi hotarârii sfântului si ecumenicului acestui sinod, adica, asa, ca episcopul sa fie înstrainat (îndepartat) de la episcopie si sa fie caterisit, iar clericul de asemenea sa cada din starea clerului, iar daca cineva ar fi laic, si acesta sa fie dat anatemei, dupa cum s-a zis mai înainte.

(1 sin. II ec; 1 TruL; 2 Cartag.)

CANONUL 8 Sin. III ec. (AUTOCEFALIA BISERICII DIN CIPRU)

Preaiubitorul de Dumnezeu episcopul Rigin si ceilalti împreuna cu dânsul preaiubitori de Dumnezeu episcopi ai eparhiei (mitropoliei) ciprie-nilor, Zenon si Evagrie, ne-au facut cunoscut un lucru nou scornit, potrivnic (contrar) rânduielilor bisericesti si Canoanelor sfintilor apostoli si care primejduieste (atinge) libertatea tuturor. Drept aceea, pentru ca suferintele obstesti au trebuinta de vindecare mai mare, ca unele care si aduc stricaciune mai mare si mai ales fiindca nici nu s-a urmat (observat) vreun obicei mai vechi, ca episcopul cetatii Antiohiei sa faca hirotoniile cele din Cipru, dupa cum prin zapise (documente, scrisori) si prin glasurile lor proprii au aratat (au confirmat) preaevlaviosii barbati care si-au facut aratarea în sfântul sinod. întâistatatorii sfintelor biserici din Cipru sa aiba putere, fara tulburare si fara sila, dupa Canoanele cuviosilor parinti si dupa vechiul obicei sa fie facute de catre dânsii hirotoniile preaevlavio-silor episcopi.

Aceasta sa se pazeasca (observe) si în celelalte dieceze si în eparhiile (mitropoliile) de pretutindeni, încât nici unul dintre preaiubitorii de Dum­nezeu episcopi sa nu cuprinda (sa nu apuce) alta eparhie, care nu a fost mai demult si dintru început sub mâna lui sau a celor dinaintea lui. Iar daca cineva a cuprins (ocupat) eparhie straina si în chip silnic a pus-o sub el (sub stapânirea lui), pe aceasta sa o dea înapoi (restituie), ca sa nu se calce Canoanele parintilor si nici sub cuvânt (sub chipul sau pretextul) de lucrare sfintita sa se furiseze trufia stapânirii lumesti, si sa nu trecem cu vederea ca pierdem câte putin slobozenia (libertatea) pe care ne-a daruit-o noua cu sângele Sau Domnul nostru Iisus Hristos, Izbavitorul (Eliberatorul) tutu­ror oamenilor. I s-a parut, asadar, sfântului si ecumenicului sinod ca fie­care eparhie (mitropolie) sa pazeasca curate si nestrâmtorate (neatinse) drepturile care i se cuvin ei, de la început si de mult, dupa obiceiul tinut din vechime, având fiecare mitropolit îngaduinta (permisiunea) ca pentru propria lui asigurare (siguranta) sa ia opisele (copiile) celor ce s-au întoc­mit (hotarât). Iar daca cineva ar înfatisa o hotarâre potrivnica celor orân­duite acum, i s-a parut întregului sfânt si ecumenic sinod ca aceasta sa fie fara tarie.

(34, 35 ap.; 6, 7sin. Iec; 2 sin. II ec; 20, 36, 39 TniL; 9, 13, 22 Antioh.; 3, 11 Sard.)

CANONUL 9 Sin. III ec. (IERARHII NU POT DEMISIONA DECÂT ÎN CAZ DE FORTA MAJORA)

Se cuvine mai ales ca, potrivit Scripturii celei insuflate (inspirate) de Dumnezeu, care zice: „Fa totul cu chibzuinta" (Proverbe), cei rânduiti prin sorti spre sfânta slujire sa chibzuiasca cu toata luarea aminte (cum-patatea, acrivia) asupra tuturor celor ce trebuie sa le faca. Pentru ca se ajunge ca cei care doresc sa vietuiasca în acest fel sa-si temeluiasca în na­dejdea buna cele ale lor si sa fie dusi ca purtati de vânt în cele dupa dorin­ta lor. Si mult adevar cuprinde cuvântul acesta. Dar câteodata se întâm­pla ca vreo durere sfâsietoare si de nesuferit, abatuta asupra mintii o tul­bura grozav si o întoarce de la cautarea celor trebuitoare si o împinge sa priveasca ceva (considere) ca fiind dintre cele folositoare, ceea ce din fire este dimpotriva. Ceva de felul acesta am vazut noi ca a patimit si prea-evlaviosul si preacinstitorul de Dumnezeu episcop Eustatie. Caci acesta, dupa ce a fost hirotonit, precum se marturiseste, în mod canonic, a fost tulburat, dupa cum spune el, de catre oarecare si împins în împrejurari neasteptate; apoi, din prea multa nelucrare ajungând neîndemânatic sa faca fata grijilor care i-au fost impuse, cu toate ca putea sa respinga defaimarile din partea celor ce s-au ridicat asupra lui, totusi, nu stim în ce chip a adus (prezentat) scrisoare de abzicere (demisie). Dar trebuia ca o data ce i s-a încredintat purtarea de grija preoteasca, sa o tie (poarte) cu tarie sufleteasca si astfel sa înfrunte ostenelile si sa îndure (suporte) sudo­rile cele ce vor fi rasplatite. Dar pentru ca s-a aratat o data pe sine nepa­sator, patimind aceasta mai mult din nelucrare decât din delasare sau lene, cucernicia voastra de nevoie a hirotonit pe preaevlaviosul si preacin­stitorul de Dumnezeu fratele si împreuna episcopul nostru Teodor, ca sa poarte grija Bisericii: caci nu era cu cale ca ea sa ramâna vaduva si sa pe­treaca fara cârmuitor oile Mântuitorului. Dar fiindca a venit la noi plân­gând, nu pentru cetate si nici pentru Biserica pricindu-se (certându-se) cu amintitul, preacinstitorul de Dumnezeu episcop Teodor, ci doar cerând cinstea si numele de episcop, cu totii ne-am unit cu durerea batrânului, socotind lacrimile lui ca fiind de obste (ale noastre comune), ne-am grabit sa aflam daca numitul a fost supus caterisirii dupa lege, sau daca a fost numai dovedit de oarecare abateri, de catre cei ce îi bârfeau renumele sau. Si într-adevar am aflat ca el nu a savârsit nimic de acest fel, ci ca mai curând abzicerea (demisia) i s-a socotit ca vina (în loc de vina).

Drept aceea, noi nu prihanim nici pe cucernicia voastra, pentru ca, dupa trebuinta, ati asezat în locul lui pe amintitul, preaevlaviosul episcop Teodor. De aceea, neurmarind a certa aspru nelucrarea acestui barbat, se cade ca mai degraba sa-1 miluim pe batrânul care este si în afara cetatii care 1-a nascut (1-a adus) pe el, si care se afla de o vreme atât de îndelun­gata departe de salasurile parintesti, - am gasit ca este cu dreptate si am orânduit (hotarât) fara nici o împotrivire (opozitie) ca el aiba si numele si cinstea si împartasirea de episcop; astfel însa, ca el sa nu hirotoneasca, nici ocupând biserica sa liturghiseasca din proprie stapânire - ci, sau îm­preuna poftit, sau îngaduindu-i-se, de s-ar întâmpla (potrivi), de catre vre­un frate si împreuna episcop, dupa îndemnul launtric si dupa dragostea cea întru Hristos. Iar daca veti chibzui ceva mai folositor cu privire la el, fie în viitor, fie dupa aceea, va placea si acestui sfânt sinod.

(16 sin. I-II; 10 Petru Alex.; 2, 3 Chiril Alex.)

Textul prezent este extras dintr-o scrisoare pe care sinodul al treilea ecu­menic a trimis-o sinodului mitropolitan din Pamfilia, în legatura cu Eustatie, fostul mitropolit al eparhiei Pamfilia. El nu conteaza de fapt ca al noualea canon al sinodului III ecumenic, care în toate colectiile numara numai opt, dar ocupându-se de un caz a carui rezolvare poate servi drept norma pentru cazuri analoage, l-am adaugat aici.

Dupa cum se stie, demisia din scaun este interzisa episcopilor si se sanc­tioneaza cu caterisirea, dar scrisoarea prezenta arata ca ea poate fi admisa în cazuri de forta majora. Astfel, în cazul mitropolitului Eustatie al Pamfiliei, care fusese caterisit în urma demisiei, sinodul ecumenic gasind demisia determinata de forta majora, hotaraste sa se revina asupra caterisirii, lasând însa la aprecierea sinodului mitropolitan respectiv felul în care urmeaza a i se da o întrebuintare corespunzatoare mitropolitului reabilitat.

Aceasta hotarâre a sinodului III ecumenic mai este importanta si pentru faptul ca respecta autocefalia unei mitropolii, în cazul de fata, a celei din Pamfilia.

 

 

 

 

 
Categorie: Canoanele Bisericii Ortodoxe | Adăugat de: pavel
Vizualizări: 512 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Prenume *:
Email *:
Cod *: