Bine aţi venit Гость!
Vineri, 07.05.2021, 19:36
Principală | Înregistrare | Logare | RSS
Taina Botezului
    Botezul

Cununia

Inmormantarea

Sfinţirea casei
Statistici


Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0

Formularul pentru autentificare

Calendar

Stil vechi Miercuri Stil nou
1 Decembrie 14 Decembrie
Postul Crăciunului
Post aspru (pâine, apă, fructe uscate, seminţe)
Sfântul Prooroc Naum (VII î.H), Cuviosul Filaret Milostivul (792), Sfântul Mucenic Anania Persul
Tot in aceasta zi
Evanghelia zilei
Apostolul zilei
Rugăciunea zilei
File din Pateric
Pilda zilei
Biblia într-un an

Catalog de fişiere

Principală » Fişiere » Canoanele Bisericii Ortodoxe

CANOANELE Sinodului al cincilea local de la Laodiceea (343)
19.04.2012, 10:27


CANOANELE Sinodului al cincilea local de la Laodiceea (343)

 CANONUL 1 Laodiceea (CASATORIA A DOUA)

Am hotarât, potrivit canonului bisericesc, ca celor care liber si legiuit s-au împreunat prin nunta a doua, si nu s-au casatorit clandestin, dupa ce a trecut un timp scurt, pe care l-au petrecut în rugaciuni si posturi, dupa iertare trebuie sa li se dea împartasania.

(17 ap.; 8 sin. I ec; 3, 87 Trui; 19 Ancira; 3, 7 Neocez.; 4, 12, 22, 87, 99 Vasile cel Mare)

CANONUL 2 Laodiceea (PRIMIREA CELOR CE SE POCAIESC DE PACATE)

Cei ce au pacatuit în felurite greseli si au staruit în rugaciunea martu­risirii si pocaintei si s-au întors desavârsit de la rautati, unii ca acestia, dupa ce li s-a dat vreme de pocainta, potrivit masurii greselii, sa se pri­measca în comuniune pentru îndurarile si bunatatea lui Dumnezeu.

(52 ap.; 12 sin. 1 ec; 43, 102 TruL; 2 Ancira; 3 Neocez.; 74 Vasile cel Mare)

CANONUL 3 Laodiceea (CEL DE CURÂND BOTEZAT NU SE PRIMESTE ÎN CLER)

Nu se cuvine ca cel de curând luminat sa se aduca în tagma ierarhiceasca.

(61, 75, 80 ap.; 2, 9 sin. 1 ec; 9, 10 Neocez.; 10 Sard.; 17 sin. I-II; 89 Vasile cel Mare; 1, 4 Grig. Nyssa)

 

CANONUL 4 Laodiceea (DOBÂNDA SI CAMATA SE OSÂNDESC)

Nu se cuvine ca cei ierositi sa împrumute bani pe dobânzi si sa ia camata si cele ce se zic carnete pe jumatate.

(44 ap.; 17 sin. I ec; 10 TruL; 19 sin. VII ec; 4 Laod.; 5, 16 Cartag.; 2, 14 Vasile cel Mare; 3 Grig. Neocez.; 6 Grig. Nyssa)

CANONUL 5 Laodiceea (ALEGEREA CLERULUI)

Nu se cuvine sa se faca hirotonie în prezenta ascultatorilor.

(4 sin. 1 ect; 3 sin. VII ec; 19, 23 Antioh.; 12, 13 Laod.; 16 Sard.; 1 Cpol; 13, 49, 50 Cartag.)

CANONUL 6 Laodiceea (ERETICII SA NU INTRE ÎN BISERICA)

Nu este îngaduit ereticilor sa intre în casa lui Dumnezeu daca staruie în eres.

(10, 45, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 7 Laodiceea (PRIMIREA ERETICILOR)

Cei ce se întorc din eresuri, adica dintre novatieni sau fotinieni, sau quartodecimani ori catehumeni, ori credinciosi de-ai lor, sa nu se pri­measca înainte de a anatemiza tot eresul, si mai ales pe cel de care se tineau; si apoi pe cei ce se ziceau la dânsii credinciosi, învatându-i simboalele credintei si ungându-i cu Sfânta Ungere, asa sa se împartaseasca cu Sfintele Taine.

(46, 47 ap.; 8, 19 sin. I ec; 1, 7 sin. II ec; 95 Trui; 8 Laod.; 57 Cartag.; 1, 5, 47, Vasile cel Mare)

CANONUL 8 Laodiceea (PRIMIREA ERETICILOR)

Cei ce se întorc de la eresul celor ce se zic frigi, de ar fi si în clerul cel de la dânsii socotit, si s-ar zice cei mai mari, unii ca acestia sa se cateriseasca cu toata sârguinta si sa se boteze de episcopii si presbiterii Bisericii.

(46, 47, 68 ap.; 8, 19, sin I ec; 1, 7, sin. II ec, 95 TruL; 7 Laod.; 57 Cartag.; 1, 5,47 Vasile cel Mare)

CANONUL 9 Laodiceea (OCOLIREA ASEZAMINTELOR ERETICILOR)

Celor ce sunt ai Bisericii nu le este îngaduit sa mearga la cimitirele ori la cele ce se zic locuri mucenicesti ale oricaror eretici pentru rugaciune ori pentru vindecare; si unii ca acestia, de vor fi credinciosi, sa se excomu­nice pâna la un timp anumit. Iar pocaindu-se si marturisindu-se ca au gresit, sa se primeasca.

(10, 11, 45, 46, 64, 70 ap.; 2, 4 sin. III ec; 6, 32, 33, 34, 37 Laod.; 83 Cartag.; 9 Tim. Alex.)

 

CANONUL 10 Laodiceea (OPRIREA CASATORIEI CU ERETICII)

Nu se cuvine ca cei ce sunt ai Bisericii sa împreune cu nebagare de seama pe fiii lor cu ereticii prin legatura casatoriei.

(26, 45, 65 ap.; 14 sin. IVec; 6, 72 TruL; 31 Laod.; 21 Cartag.)

CANONUL 11 Laodiceea (CEATA PRESBITERELOR SA ÎNCETEZE)

Nu se cuvine a se aseza în Biserica cele ce se zic presbitere, adica întâistatatoare.

CANONUL 12 Laodiceea (ALEGEREA EPISCOPILOR)

Episcopii sa se aseze Ia conducerea bisericeasca cu hotarârea mitropolitilor si a episcopilor celor dimprejur, fiind examinati vreme în­delungata, atât în privinta credintei, cât si a conduitei dreptei vieti.

(58, 80 ap.; 2, 4 sin. I ec; 12, 19 TruL; 2, 3 sin. VII ec; 19 Antioh.; 5, 13 Laod.; 6, 10 Sard.; 1 C-pol; 13, 49, 50 Cartag.; 17 sin. l-ll)

CANONUL 13 Laodiceea (CLERUL SA FIE ALES CU RÂNDUIALA)

Nu se permite plebei sa faca alegerile celor ce vor fi asezati în preotie.

(4 sin. I ec; 19 Antioh.; 5, 12 Laod.; 10 Sard.; 50 Cartag.)

 

CANONUL 14 Laodiceea (SFÂNTA CUMINECATURA NU SE TRIMITE DINTR-O LOCALITATE ÎN ALTA)

Sa nu se trimita Cele Sfinte în alte parohii la sarbatoarea Pastilor, dupa chipul cum se trimit pâinile cele binecuvântate.

(9, 70 ap.; 2 Antioh.; 32 Laod.)

CANONUL 15 Laodiceea (CÂNTARETII BISERICESTI)

Afara de cântaretii canonici, care se urca pe amvon si cânta din carte, altora nu li se permite sa cânte în biserica.

(26 ap.; 16 sin. I ec; 4, 33, 75 TruL; 14 sin. Vil ec; 59 Laod.; 103 Cartag.)

CANONUL 16 Laodiceea (SI SÂMBATA SE FACE SFÂNTA LITURGHIE) Sâmbata, împreuna cu alte Scripturi, sa se citeasca si Evanghelia.

(66 ap.; 55, 56 TruL; 29, 49, 51 Laod.)

CANONUL 17 Laodiceea (CITIREA PSALMILOR)

Nu se cuvine a se împreuna (cântarea) psalmilor în adunarile (slujbelor dumnezeiesti), ci în intervalul de dupa fiecare psalm sa se faca citire.

(75 TruL; 15 Laod.)

CANONUL 18 Laodiceea (VECERNIA)

Aceeasi slujba a rugaciunilor trebuie sa se faca totdeauna si la ceasul; noualea si seara.

(15, 59lxiod.; 103 Cartag.)

CANONUL 19 Laodiceea (VECHEA LITURGHIE)

Se cuvine ca, dupa predica episcopilor, mai întâi sa se savârseasca i rugaciunea catehumenilor, sa se faca rugaciunea celor ce sunt în pocair ta; si venind acestia sub mâna si îndepartându-se, sa se faca astfel trei ru gaciuni pentru credinciosi, una, adica cea dintâi, în taina, iar a doua si treia cu glas înalt sa se plineasca; apoi asa pacea sa se dea: si dupa acee presbiterii vor da episcopului pacea, atunci mirenii sa dea pacea, si asa s se savârseasca Sfânta Jertfa; si numai celor ierositi le este iertat sa intr în altar si sa se cuminece.

(69 TruL; 44 Laod.)

 

CANONUL 20 Laodiceea (DIACONII)

Nu se cuvine ca diaconul sa sada înaintea presbiterului, ci sa sada 1; porunca presbiterului. Asemenea si diaconii sa aiba cinste de la slujitori bisericesti si de la toti clericii.

(15, 39 ap.; 15, 18 sin. 1 ec; 7, 16 TruL; 5 Antioh.)

 

CANONUL 21 Laodiceea (IPODIACONII)

Nu se cuvine ca slujitorii bisericesti sa-si aiba locul în diaconicon si sa se atinga de vasele sfinte.

(4, 6, 15 Trul.; 20, 22, 24, 25, 43 Laod.)

CANONUL 22 Laodiceea (IPODIACONII)

Nu se cuvine slujitorului bisericesc a purta orarul pe umar, nici a parasi usile.

(4, 6, 15 Trul.; 20, 21, 24, 25, 43 Laod.)

CANONUL 23 Laodiceea (CITETII, PSALTII (CÂNTARETII))

Nu se cuvine citetilor sau psaltilor a purta orar, si asa sa citeasca sau sa cânte.

(26, 59 ap.; 16 sin. Iec,; 4 sin. IVec; 4, 33, 75 Trul.; 14 sin. IVec; 22, 59 Laod.; 103 Cartag.)

CANONUL 24 Laodiceea (ESTE OPRITA INTRAREA CLERICILOR ÎN CRÂSME)

Nu se cuvine ca cei ierarhicesti, de la presbiteri pâna Ia diaconi, si apoi cei din tagma bisericeasca pâna la slujitorii bisericesti, ori citeti, ori cântareti, ori exorcisti, ori usieri, ori celor din tagma ascetilor, sa intre în cârciuma.

(54 ap.; 9 Trul.; 40 Cartag.)

 

CANONUL 25 Laodiceea (IPODIACONII)

 

Nu se cuvine slujitorului bisericesc sa dea Sfânta Pâine sau sa binecu­vânteze paharul.

(4, 6, 7, 15 Trul.; 20, 21, 22, 24, 43 Laod.)

CANONUL 26 Laodiceea (EXORCISTII)

Nu se cuvine ca cei ce nu sunt înaintati de catre episcopi sa catehizeze, nici în biserici, nici în case.

(7 sin. II ec; 10 Antioh.)

 

CANONUL 27 Laodiceea (RÂNDUIALA PENTRU AGAPE)

Nu se cuvine ca cei ieraticesti, ori clericii, ori laicii, chemati fiind Ia agape, sa-si aleaga parti, deoarece rânduiala bisericeasca se acopera de ocara.

(74 Trul.; 11 Gang.; 28 Laod.; 42 Cartag.)

 

CANONUL 28 Laodiceea (AGAPELE NU SE FAC ÎN BISERICA)

In casele domnesti sau în biserici nu se cuvine a face cele ce se zic agape si a mânca în casa lui Dumnezeu si a asterne culcusul.

(73 ap.; 74, 76, 97 Trul; 11 Gang.; 27 Laod.; 41, 42 Cartag.)

 

CANONUL 29 Laodiceea (CINSTIREA DUMINICII)

Nu se cuvine crestinilor sa urmeze obiceiurilor iudaice si sâmbata s-o petreaca în repaus, ci sa lucreze în ziua aceasta, duminica însa cinstind-o cu deosebire si de le-ar fi cu putinta, sa o petreaca în odihna ca (si) crestini. Iar de s-ar gasi ca sunt iudaisti, sa fie anatema de la Hristos.

(7, 64, 66, 70, 71 ap.; 11, 55, 66 TruL; 1 Anîioh.; 16, 37, 38 Laod.; 51, 73, 106 Cartag.)

 

CANONUL 30 Laodiceea (RÂNDUIALA PENTRU BAILE OBSTESTI)

Nu se cuvine ca cei ierarhicesti, sau clericii, sau ascetii sa se scalde în baie cu femei, si nici crestinul sau laicul; caci aceasta este cea dintâi os­ândire din partea pagânilor.

(77 TruL)

 

CANONUL 31 Laodiceea (ESTE OPRITA CASATORIA CU ERETICI)

Cu nici un eretic nu se cuvine a încheia casatorie sau a se da fiii sau fi­icele dupa eretici, ci mai ales a-i lua daca ar fagadui ca se fac crestini.

(26, 45, 65 ap.; 14 sin. IV ec; 6, 72 TruL; 10 Laod.; 21 Cartag.)

CANONUL 32 Laodiceea (BINECUVÂNTAREA ERETICILOR NU E BINECUVÂNTARE)

Nu se cuvine a primi binecuvântarile ereticilor, care mai mult sunt ab­surditati decât binecuvântari.

(10, 11, 45, 46, 64 ap.; 19 .sin. 1 ec; 7 sin. 1} ec; 2, 4 sin. IU ec; 11, 95 TruL; 6, 7, 8, 9, 10, 14, 31, 33, 34, 37 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 33 Laodiceea (SE OPRESTE RUGACIUNEA CU ERETICII SI SCHISMATICII)

Nu se cuvine a ne ruga împreuna cu ereticii sau cu schismaticii.

(10, 11, 45, 46, 64 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. II ec; 2, 4 sin. III ec; 11,95 TruL; 6, 7, 8, 10, 14, 31, 32, 34 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 34 Laodiceea (MARTIRII ERETICILOR NU SUNT MARTIRI)

Nici un crestin nu se cuvine sa paraseasca pe martirii lui Hristos si sa se duca la pseudomartiri, adica la ai ereticilor sau la cei ce mai înainte au fost eretici; caci acestia sunt straini de Dumnezeu. Deci cei ce se vor duce la dânsii sa fie anatema.

(10, 11, 45, 46, 64, 70 ap.; 2, 4 sin. IU ec; 6, 9, 32, 33, 37 Laod.; 83 Cartag.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 35 Laodiceea (SCHISMA SI IDOLATRIA)

Nu se cuvine crestinilor sa paraseasca Biserica lui Dumnezeu si sa se îndeparteze, si sa invoce pe îngeri, si sa faca adunari, caci acestea sunt oprite. Deci, de se va afla cineva ca staruieste în idolatria aceasta ascunsa, sa fie anatema, caci a parasit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, si a venit Ia idolatrie.

CANONUL 36 Laodiceea (OSÂNDA VRAJITORIEI SI A CREDINTELOR DESARTE)

Nu se cuvine ca cei ierarhicesti sau clericii sa fie vrajitori ori des­cântatori, ori matimatici, ori astrologi, sau sa faca cele ce se zic filacterii, care sunt legaturi ale sufletelor lor. Iar cei ce le poarta, am poruncit sa se arunce din Biserica.

(61 Trul.; 24 Ancira; 7, 65, 72, 81, 83 Vasile cel Mare; 3 Grig. Nyssa)

 

CANONUL 37 Laodiceea (ESTE OPRIT A PETRECE CU NECREDINCIOSII SI CU ERETICII)

Nu se cuvine a primi de la iudei sau eretici darurile trimise de sarba­tori, nici a serba împreuna cu ei.

(64, 70, 71 ap.; 11 Trul; 9 Ancira; 6, 9, 29, 33, 34, 38, 39 Laod.)

CANONUL 38 Laodiceea (ESTE OPRIT A PRIMI AZIME)

Nu se cuvine a primi azime de la iudei sau a se împartasi cu pagânata-tile lor.

(7, 64, 70, 71 ap.; 11 Trul; 9 Ancira; 6, 9, 29, 33, 34, 37, 39 Laod.)

CANONUL 39 Laodiceea (SARBATORILE PAGÂNILOR NU SE TIN)

Nu se cuvine a tine sarbatorile cu pagânii si a ne face partasi de nelegiuirea lor.

(71 ap.; 71, 94 Trul.)

CANONUL 40 Laodiceea (SINODUL MITROPOLITAN)

Nu se cuvine ca episcopii chemati fiind la sinod sa bârfeasca, ci sa mearga si sa învete sau sa se învete pentru îndreptarea Bisericii si a celor­lalti. Iar de ar bârfi, unul ca acesta pe sine însusi se acuza, fara numai daca ar lipsi din cauza vreunei eventualitati extraordinare.

(37 ap.; 5 sin. 1 ec; 19 sin. IV ec; 6 sin. Vil ec; 20 Antioh.; 18, 76, 95 Cartag.)

 

CANONUL 41 Laodiceea (EPISCOPUL APROBA CALATORIILE CLERICILOR)

Nu se cuvine ca cel ierarhicesc sau clericul sa calatoreasca fara porun­ca episcopului.

(12, 13, 32, 33 ap.; 11, 13 sin. IV ec; 17 Trai; 6, 7, 8, 11 Antioh.; 45 iMod.; 7, 8, 9 Sard.; 32, 106 Cartag.)

 

CANONUL 42 Laodiceea (SCRISORILE SAU CARTILE CANONICE)

Nu se cuvine ca cel ierarhicesc sau clericul sa calatoreasca fara carti canonice.

(12, 13, 32, 33 ap.; 11, 13 sin. IV ec; 17 TruL; 6, 7,8, 11 Antioh.; 41 Laod.; 7, 8, 9 Sard.; 23, 106 Cartag.)

 

CANONUL 43 Laodiceea (IPODIACONII)

Nu se cuvine ca slujitorii bisericesti, chiar pentru vreme scurta, sa pa­raseasca usile si sa zaboveasca în rugaciune.

(4, 6, 15 TruL; 20, 21, 22, 24, 25 Laod.)

 

CANONUL 44 Laodiceea (FEMEILE NU INTRA ÎN ALTAR)

Nu se cuvine ca femeile sa intre în altar.

(69 TruL; 19 Laod.;)

 

CANONUL 45 Laodiceea (BOTEZUL CATEHUMENILOR)

Nu se cuvine a se primi catehumenii spre luminare dupa doua sapta­mâni ale Patruzecimii.

 (14 sin. I ec; 78 TruL; 46 Laod.)

CANONUL 46 Laodiceea (PREGATIREA CATEHUMENILOR)

Se cuvine ca cei ce vor sa se lumineze sa învete credinta si în a cincea zi din fiecare saptamâna sa dea seama episcopului sau presbiterilor.

(2, 14 sin. II ec; 78, 96 TruL; 19, 45 Laod.)

CANONUL 47 Laodiceea (CATEHUMENII BOTEZATI ÎN CAZ DE BOALA)

Se cuvine ca cei ce în boala au primit luminarea si apoi s-au sculat sa învete credinta si sa cunoasca ca s-au învrednicit de dar dumnezeiesc.

(2, 14 sin. I ec; 78, 96 TruL; 12 Neocez.; 19, 45, 46 Laod.; 45 Cartag.)

 

CANONUL 48 Laodiceea (MIRUNGEREA)

Se cuvine ca cei ce se lumineaza, dupa botez sa se unga cu harisma ce­reasca si sa fie partasi împaratiei lui Hristos.

(7 sin.Hec.;95Trul.)

CANONUL 49 Laodiceea (RÂNDUIALA PENTRU POSTUL MARE)

Nu se cuvine a se jertfi pâine în Patruzecime, decât numai sâmbata si duminica.

(66, 69 ap.; 52 Trul; 50, 51 Laod.)

CANONUL 50 Laodiceea (POSTUL MARE)

Nu se cuvine sa se dezlege joia din saptamâna cea de pe urma din Patruzecime, si astfel a necinsti Patruzecimea întreaga; ci se cuvine a aju­na toata Patruzecimea cu mâncaruri uscate.

(66, 69 ap.; 29, 89 Trul; 1 Dion. Alex.; 8, 10 Tini. Alex.) Vezi Canoanele paralele.

CANONUL 51 Laodiceea (POMENIREA SFINTILOR)

Nu se cuvine a savârsi în Patruzecime praznicele nasterii mucenicilor, ci pomenirea sfintilor mucenici sa se faca în sâmbete si duminici.

(66, 69 ap.; 52 Trul; 49, 50, 52 Laod.)

CANONUL 52 Laodiceea (NU SE FAC PETRECERI ÎN POSTUL MARE)

Nu se cuvine a tine nunti sau zile de nastere în Patruzecime.

(66, 69 ap.; 52 Trul; 49, 50, 52 Laod.)

 

CANONUL 53 Laodiceea (CRESTINII SA FIE CUVIINCIOSI LA NUNTI)

 

Nu se cuvine ca crestinii, mergând la nunti, sa joace sau sa sara, ci sa manânce sau sa dejuneze cuviincios, precum se cuvine crestinilor.

(24 Trul; 54 Laod)

 

CANONUL 54 Laodiceea (PETRECERI OPRITE PENTRU CLER)

Nu se cuvine ca cei ierarhicesti ori clericii sa priveasca oarecare spec­tacole la nunti sau la ospete, ci mai înainte de a intra teatralistii, sa se scoale si sa plece.

(24 Trul; 54 Laod.)

CANONUL 55 Laodiceea (OFRANDELE SA NU FIE FOLOSITE PENTRU PETRECERI)

Nu se cuvine ca cei ierarhicesti ori clericii sa faca ospete din contri­butii, dar nici mirenii.

(60 Cartag.)

CANONUL 56 Laodiceea (CINSTIREA CUVENITA EPISCOPULUI)

Nu se cuvine ca presbiterii înainte de intrarea episcopului sa intre si sa sada în altar, ci dupa episcop sa intre; fara numai de ar fi neputincios sau episcopul ar fi calatorit.

(2, 31, 39, 55 ap.; 8, 23 sin. IV ec; 17 Trul)

CANONUL 57 Laodiceea (HOREPISCOPII SI PERIODEUTII)

Nu se cuvine a aseza episcopi în sate si la tara, ci periodeuti; iar cei ase­zati mai înainte sa nu faca nimic fara de socotinta episcopului cetatii, dar asemenea nici presbiterii sa nu faca nimic fara de socotinta episcopului.

 

(8 sin. I ec; 13 Ancira; 14 Neocez.; 8, 10 Antioh.; 6 Sard.)

CANONUL 58 Laodiceea (LITURGHIA NU SE FACE ÎN CASE PARTICULARE)

Nu se cuvine a aduce jertfa prin case de catre episcopi sau presbiteri.

(31 ap.; 18 sin. IV ec; 31, 34, 59 Trul.; 7, 10 sin. VII ec; 6 Gang.; 5 Antioh.; 10 Cartag.; 12 sin. LII)

CANONUL 59 Laodiceea (CÂNTARILE SI CITIRILE DIN BISERICA)

Nu se cuvine sa se citeasca în biserica cântari speciale, nici carti neca­nonice, ci numai cele canonice ale Testamentului Vechi si Nou.

(60 ap.; 63 Trul.; 103 Cartag.)

CANONUL 60 Laodiceea (CANONUL SFINTEI SCRIPTURI)

Cartile Testamentului Vechi care trebuie sa se citeasca sunt: 1. Face­rea lumii; 2. Iesirea din Egipt; 3. Leviticul; 4. Numerii;

5. A
Doua Lege; 6. Isus al Iui Navi; 7. Judecatorii si Rut; 8. Estera; 9. Ale împaratilor, în­tâia si a doua; 10. Ale împaratilor, a treia si a patra; 11. Paralipomena în­tâia si a doua; 12. Ezdra, întâia si a doua; 13. Cartea Psalmilor, 150; 14. Pildele lui Solomon; 15. Ecclesiastul; 16. Cântarea Cântarilor; 17. Iov; 18. Cei doisprezece prooroci; 19. Isaia; 20. Ieremia si Baruh, Plângerile si epistolele; 21. Iezechiel; 22. Daniel. Iar ale Testamentului Nou acestea: patru Evanghelii, a lui Matei, a lui Marcu, a lui Ioan, a lui Luca; Faptele Apostolilor; sapte epistole catolice: a Iui Iacob - una, ale lui Petru - doua, ale lui Ioan - trei, a lui Iuda - una; patrusprezece epistole ale lui Pavel: Catre Romani, Catre Corinteni - doua, Catre Galateni -una, Catre Efeseni - una, Catre Filipeni - una, Catre Coloseni - una, Ca­tre Tesaloniceni - doua, Catre Evrei - una, Catre Timotei - doua, Catre Tit - una si Catre Filimon - una.

(85 ap.; 24 Cartag.; Atanasie cel Mare: Despre sarbatori; Grig. Teologul: Despre Cartile Sf. Scripturi; Amfilohie: Despre Cartile Sf. Scripturi)
Categorie: Canoanele Bisericii Ortodoxe | Adăugat de: pavel
Vizualizări: 1199 | Descărcări: 0 | Comentarii: 3 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Prenume *:
Email *:
Cod *: